Scheveningen 20

Naam: Jaar: Model: Reder:
Insulinde 1927 Motorlogger J.J Tuyt
Extra info:ex MA 49

Schippers vanaf 1900:

1927 WG de Niet

Heeft u nog aanvullende gegevens, opmerkingen, wijzigen, fotos of betere kwaliteit fotos.
Neem dan contact met Rinus Nutbeij of met de webmaster